Odprto povabilo k oddaji programskih idej za Ljubljano Evropsko prestolnico kulture 2025

Odprto povabilo k oddaji programskih idej za Ljubljano Evropsko prestolnico kulture 2025

Umetnice in umetniki, organizacije, posameznice ter posamezniki, vabljeni, da sooblikujete pomemben del programa Ljubljane Evropske prestolnice kulture 2025 (v nadaljevanju LJEPK 2025)!
Mestna občina Ljubljana bo skupaj s petindvajsetimi občinami Ljubljanske urbane regije kandidirala za naziv Evropske prestolnice kulture 2025. Program LJEPK 2025 nastaja ob vključevanju in sodelovanju širokega kroga strokovnjakov z različnih področij, od kulture in umetnosti, do šolstva, znanosti, okolja, turizma, sociale, zdravja, gospodarstva in športa. Obdobje EPK se nanaša na leta 2021-2026, pri čemer se posebej zasleduje trajne učinke projekta.

Obrazec za prijavo je dostopen tukaj: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/kultura-v-ljubljani/ljepk25/predlog-programske-ideje-epk2025

Več o projektu: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/kultura-v-ljubljani/ljepk25/

Obvestilo o spremembi uradnih ur

Spoštovane krajanke in krajani, obveščamo vas, da je Mestna uprava Mestne občine Ljubljana uvedla spremembe uradnih ur.
Nove uradne ure veljajo tudi za pisarno Četrtne skupnosti Polje (Polje 12, Ljubljana):

Ponedeljek: od 8.30 do 13. ure
Sreda: od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek: od 8.30 do 12. ure

V tem času nas lahko obiščete ali pokličete na 01/529-15-22. Kadarkoli pa ste vabljeni, da nam vaše pobude, prošnje, mnenja ipd. pošljete na mol.polje@ljubljana.si.

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/1-septembra-uvajamo-spremembe-uradnih-ur-v-mestni-upravi-mol/

Hrup zaradi železnice – Izvedbena uredba komisije EU št. 2019/774

Ministrstvo za infrastrukturo RS, Direkcija RS za infrastrukturo, nas je obvestilo, da je bila v uradnem listu EU objavljena uredba TSI hrup, v skladu s katero po decembru 2024 na tihih progah (najmanj 20 km odsek s 12 tovornimi vlaki v nočnem obdobju) več ne bodo smeli obratovati tovorni vagoni s klasičnimi LTŽ zavornjaki.

Na ta način je pričakovano zmanjšanje slišnega hrupa žel. prometa za cca 50% za ljudi, ki živijo ob progi.

Uredbo si lahko ogledate TUKAJ.

INFORMACIJA V ZVEZI S PROJEKTOM DOGRADITVE JAVNE KANALIZACIJE

Informacija v zvezi s projektom Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana za območje 11-VEVČE

 

Dne 5. 6. 2019 je na sedežu Četrtne skupnosti Polje potekala predstavitev projekta za izgradnjo kanalizacije za območje 11-VEVČE, v katero spadajo Kašeljska cesta, Anžurjeva ulica, Cimermanova ulica, Vevška cesta, Slape in V Sige.

 

Dela na Anžurjevi ulici in Kašeljski cesti so že, oz. bodo stekla do konca tedna (7. 6. 2019). Predviden čas trajanja del je 1-2 meseca. Nato bodo sledile ostale ulice, kjer bo urejeno lastništvo oz. služnost. Gradnja odpadne kanalizacije v dolžini cca 22 km je predvidnega do konca leta 2020.

 

Projekt poleg izgradnje javnega kanala znotraj ceste, v okviru izvedbe zajema tudi izgradnjo odcepov za hišne priključke. Pred priključitvijo objekta mora vsak lastnik naročiti izdelavo in pridobiti Projekt hišnega kanalizacijskega priključka, s katerim se določi natančen potek in višine priključevanja objekta na javni kanalizacijski cevovod. Na projekt je potrebno pridobiti soglasje pri upravljalcu kanalizacija JP VOKA SNAGA. Priključitev bo možna po pridobitvi uporabnega dovoljenja za javni kanal.

 

Svetujemo vam, da čimprej pridobite projekt za lastni hišni kanalizacijski priključek, zlasti tisti stanovalci, kjer so se dela že pričela.

 

KORISTNO:

  • Vse informacije o izgradnji kanalizacije lahko spremljate na posebnem portalu ČISTO ZATE.
  • Za informacije glede komunalnega prispevka se lahko obrnete na Oddelek za ravnanje z nepremičninami MU MOL, tel. št. 01/306-1110 (tajništvo).
  • Informacije o samem projektu lahko pridobite tudi pri izvajalcu na gradbišču samem (gradbeni kontejner). Izjavalec projekta je KPL d.o.o., projektant pa LUZ d.d.
  • JP VOKA SNAGA tel. št. 01/580-8382 (sprejemna pisarna za postopek pridobitve soglasja), 041-642-305 (postopek priključitve na izveden kanalizacijski priključek).
  • Upravna enota Moste tel. št. 01/306-3506 (gradbeno dovoljenje ipd.).

Obvestilo – kopičenje gum na Polje 361C

Obveščamo vas, da je bil včeraj, dne 21. 5. 2019, opravljen ogled lokacije kopičenja avtomobilskih gum na naslovu Polje 361C.

Podjetje Sven d.o.o. bo vse gume, ki so na zemljišču v okolici objekta Polje 361C, odstranilo do 1. 7. 2019.