ČS POLJE VABI NA ČISTILNO AKCIJO V SREDO, 29. 4. 2020 OB 9 URI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČS POLJE VABI NA ČISTILNO AKCIJO V SREDO, 29. 4. 2020 OB 9 URI

Akciji se lahko pridružite na naslednjih zbirnih mestih

– Gasilni dom Zadobrova, Sneberska c. 102
– Gasilni dom Zg. Kašelj, Kašeljska 95
– OŠ Zalog, Cerutova 7
– Gasilni dom Slape Polje, Slape 50
– Vaški dom Podgrad, Podgrajska c. 6E

Vse sodelujoče naprošamo, da upoštevate varnostne ukrepe in navodila NIJZ ter Vlade RS, ki veljajo v času epidemije koronavirusa.

POJASNILO GLEDE ZAPRTJA ZDRAVSTVENEGA DOMA POLJE

23. 3. 2020 je bilo zaradi epidemoloških razmer potrebno omejiti delovanje ZD Polje ter vso dejavnost in zdravstveno osebje prerazporediti v ZD Moste in ZD Fužine. Kadrovskega manjka, ki se je pojavil v največji enoti (enota Moste), ni bilo mogoče nadomestiti z dovolj velikim številom ljudi, zato se je morala ukiniti dejavnost področne enote Polje, da se je zagotovilo dovolj zdravnikov v enoti Moste.

V skrbi za varnost uporabnikov storitev in zaposlenih, čim manjše izpostavitve morebitnim okužbam, je organiziran sprejem nekužnih nenujnih bolnikov na dveh lokacijah, ZD Moste in ZD Fužine.

Delavnica: defibrilator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ČETRTEK, 20. FEBRUAR 2020 OB 18. URI

ZADRUŽNI DOM ZADOBROVA, ZADOBROVŠKA 88,

sejna soba v I. nadstropju.

Trajanje: cca 90 min

 

Defibrilator je naprava, s katero lahko rešimo človeku življenje ob srčnem zastoju!

 

Opravljali bomo tudi brezplačne  meritve krvnega tlaka, sladkorja ter holesterola.

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite v Četrtno skupnost Polje, tel. št. 529 15 22 ali na mail  mol.polje@ljubljana.si

 

VSTOP PROST                                                     PRISRČNO VABLJENI!

Javna razgrnitev OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del

Od 6. 2. 2020 do 6. 3. 2020 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del.

Gradivo bo od 6. 2. 2020 do 6. 3. 2020 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana – Polje (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 12. 2. 2020, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana – Polje.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Pripomba na javno razgrnitev OPPN 251”.

 

https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/javna-razgrnitev-oppn-251-stanovanjska-cona-zadobrova-del/