Pred 120 leti, 10. oktobra 1897, jo je posvetil tedanji ljubljanski knezoškof dr. Jakob Missia. Velikonočni potres leta 1895 je staro cerkev močno prizadel, zato so župljani zgradili novo cerkev, ki je še danes osrednji in prepoznaven objekt našega kraja.

Cerkev je bila v zadnjih letih temeljito obnovljena, tako notranjost kot tudi zunanjost, vključno s trgom pred cerkvijo. V teku pa je še izdelava nove krstilnice s krstnim kamnom in Marijine kapele. Obe kapeli in fasado cerkve bodo krasili mozaiki, ki jih ustvarja svetovno priznani sakralni umetnik p. Marko Ivan Rupnik.