Svet Četrtne skupnosti Polje ima naslednje člane:


1. Anton Podobnik - predsednik

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  Anton Podobnik

  Predsednik Sveta ČS Polje je svetnik tretji mandat, v obeh minulih je bil v drugem delu mandata tudi predsednik in hkrati tudi predsednik Komisije za komunalo, promet in varstvo okolja. Drugi mandat je tudi Mestni svetnik Mestne občine Ljubljana. Dolgoletni družbeni delavec v KS Zadobrova – Sneberje in občini ter gospodarstvenik, saj je bil skoraj 20 let direktor Kurivoprodaje, kasneje preimenovane v Center Ljubljana. Več kot 60 let je član Zadobrovških prostovoljnih gasilcev. V Republiški gasilski zvezi je opravljal naloge podpredsednika, v Ljubljani pa predsednika. Svoja prizadeva usmerja predvsem na področje komunale, prometa in varstva okolja. Prizadeva si, da bi se številne nepravilnosti ali problemi čim prej odpravili, saj želi, da bi krajani živeli v prijetnem in urejenem okolju. Mati »modrost« ga je že obiskala, saj je najstarejši med svetniki, zato njegove izkušnje zelo prav pridejo pri odločitvah na sejah sveta.

2. Boštjan Avguštinčič

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  Boštjan Avguštinčič

  Svetnik ni prvič, zato lahko rečemo, da ima za seboj že nekaj izkušenj. S svojim delom je navdušen nad delovanjem številnih društev v četrtni skupnosti. S svojim znanjem in delom mnogokrat priskoči na pomoč pri organizaciji prireditev, ki so v okviru četrtne skupnosti. Na sejah izpostavi probleme, s katerimi se on in krajani srečujejo v Polju ter želim, da bi se čim prej tudi rešili. Aktivno sodeluje v Komisiji za komunalo, promet in varstvo okolja.

3. Janez Dimnik

Slovenska demokratska stranka

 • Podrobnosti o članu sveta

  Janez Dimnik

  Tisti, ki dobro poznate zgodovino naše četrtne skupnosti, bi lahko dejali, da svetnik prihaja neposredno iz pristanišča Zalog. A pristanišča že dolgo ni več, imamo pa veliko problemov, za katere svetnik meni, da bi se jih moralo že rešiti, zato je nastopili s svojo kandidaturo, da pripomore, da bi postal tudi ta del občine, nekaj lepega, kar si bo lahko vsak popotnik zapomnil, krajani pa v njem živeli prijetno.

4. Jure Grad

Slovenska demokratska stranka

 • Podrobnosti o članu sveta

  Jure Grad

  Živi na manjši kmetiji na Vevčah. Za kandidaturo za četrtnega svetnika se je odločil zato, ker si želi, da bi se tudi naša četrtna skupnost razvijala enako kot center Ljubljane.

5. Brina Minca Herlec

Levica

 • Podrobnosti o članu sveta

  Brina Minca Herlec

  Je najmlajša svetnica v ČS Polje in študentka Rusistike, ki že celo svoje življenje živi na Vevčah. Čeprav se je večina sokrajanov verjetno spomni kot učenko, sošolko, tabornico in vodnico, sedaj prvič prevzema vlogo svetnice Levice.

  Želi si, da bi se v Četrtni skupnosti Polje našlo mesto in odpirale možnosti za vse krajane, ne glede na njihovo starost, ozadje in dolžino njihovega staža kot prebivalca te skupnosti.

  Prizadevala si bo za vključenost vseh sokrajank in sokrajanov v dogajanje.

  Želi si, da bi tudi obrobne krajevne skupnosti prejemale dovolj pozornosti in se razvijale sočasno s centrom.

  Rada bi soustvarjala Polje in okolico za mlade, ki ne bo zgolj obrobno spalno naselje v polurni oddaljenosti od centra, temveč prostor za kvalitetno, perspektivno in aktivno mladost.

6. Nataša Hozjan Breznjik

Lista Marjana Šarca

 • Podrobnosti o članu sveta

  Nataša Hozjan Breznjik

  Poročena mati 3 otrok; študentu in dvema sedmošolkama. Že od 7. leta živi v ČS Polje; 35 let v Kašlju in zadnjih 7 v Polju. Spominja se svojih otroških in najstniških let, dogajanja in druženja po različnih koncih ČS: Kopališče Vevče, Drsališče Zalog, Kulturni dom Vevče, športni park. Zadnja leta se je marsikaj obudilo, še vedno pa so prostori za kvalitetno druženje mladih preredko posejani. Tukaj meni, da bi lahko še kaj postorili, saj se dolgočasje mladih vse prevečkrat vidi po vandalizmu na različnih objektih. Mlade moramo vključiti v dogajanje naše ČS in smo dobrodošli za vse ideje in nasvete.

  Pogreša tudi skupne akcije stanovalcev v naseljih in večstanovanjskih hišah. Solidarnost in sodelovanje je potrebno obuditi in to lahko zmoremo le skupaj.

  Verjame v dobronamernost ljudi in skupno moč za dobrobit vseh.

7. Janja Janežič

Slovenska demokratska stranka

 • Podrobnosti o članu sveta

  Janja Janežič

  Domačinka iz Vevč, upokojenka, po izobrazbi upravno-administrativni tehnik. Za vodilo si je izbrala naslednje misli:

  Ne sprašuj, kaj bo zate storila domovina – vprašaj raje, kaj sam lahko storiš zanjo. J. F. Kennedy

  Poštenje je prvo poglavje v knjigi modrosti. Thomas Jefferson

  Dostojanstvo in veličina človeka je v tem, da s svojim razumom spozna različne možnosti, jih presodi in se svobodno odloči za to, kar se mu zdi prav. Alojzij Šuštar

8. Mag. Marija Minka Jerebič

Lista civilnih iniciativ Četrtne skupnosti Polje

 • Podrobnosti o članu sveta

  mag. Marija Minka Jerebič

  Otroštvo je preživela med iskrenimi ljudmi v sozvočju z naravo in leta 1974 vstopila v Osnovno šolo v Zalogu. Izobraževanje je nadaljevala v mestu. Kmalu se je poročila in se posvetila družini. Pozneje je šolanje nadaljevala in se vedoželjno izobražuje še danes. Po izobrazbi je magistrica upravnih znanosti. Že v zibelko ji je bilo položeno, da je treba spoštovati vsa živa bitja in ceniti vse ljudi, saj med njimi ni razlik. Spominja se, kako jo je oče vozil k svojim znancem in s kakšnim zanimanjem je poslušala njihove pripovedi.

  Veliko so vedeli povedati o svoji mladosti, o življenju v Zalogu, Ljubljani … Ni jim bilo lahko, a preživeli so, saj so imeli močno voljo, da uspejo. Veliko se giblje med krajani, ki ji pripovedujejo o svojih težavah. Prepričani, da jim bo jesen življenja naklonjena, se srečujejo z neprijetnimi situacijami. Težko je gledati ljudi, ki si na stara leta želijo imeti vodovod, kanalizacijo, plin … Še bolj jo pretresejo izpovedi mladih družin. To je le kapljica v morju želja, ki jih imajo prebivalci ČS Polje MOL. Tudi prebivalci na vzhodu mesta so del glavnega mesta, zato meni, da je med mestom in njimi še vedno prevelik prepad, čeprav so v prejšnjem mandatu dobili vrsto novih infrastrukturnih pridobitev.

  Vidi probleme in sliši ljudi, ki o njih govorijo. Skromni in preprosti so, ne želijo si razkošja, temveč samo to, kar je vredno človeškega življenja. Sama ni človek, ki bi bil tiho. Pove na glas, kar je treba, in prav je, da se zadeve premikajo. Ni ji vseeno, kako ljudje živijo, vsi si zaslužijo živeti dostojno življenje. Kot članica Sveta ČS Polje je bila zelo aktivna že v prejšnjem mandatu. V glasilu Ljubljana je redno poročala o delu četrtne skupnosti, predvsem na kulturnem področju.

9. mag. Irena Kos

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  mag. Irena Kos

  Celo svoje življenje živi v Zalogu in pravi, da se očitno ne more premakniti na kakšen drug konec Ljubljane, kaj šele Slovenije. Po končani srednji lesarski se je zaposlila v KPL d.d. in nadaljevala študij na Ekonomski fakulteti, kjer je končala tudi specializacijo. Magisterski študij je zaključila na Fakulteti za managment Koper. Zaposlena je v vrtcu Pedenjped kot organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima.

  Prosti čas posveti svoji družini in prijateljem, predvsem jo navdušujejo štirje vnuki. Njena velika ljubezen je Rotary, ki jo navdušuje s prijateljstvom in iskreno željo njegovih članov, da pomagajo sočloveku in širijo mir in ljubezen. V rotarijskem letu 2019/2020, ki se prične 1.julija bo guvernerka Distrikta 1912 Slovenija in Severna Makedonija in pravi da imajo najboljši moto »Rotary povezuje svet«.

  V  ČS je pristopila na povabilo predsednika Toneta Podobnika, ki jo je zaprosil zaradi njenih bogatih izkušenj in poznanstev na področju komunale. Kljub odločenosti, da se politično in versko ne opredeljuje in politike ne mara, ima Ljubljano tako zelo rada, da je pripravljena pomagati, kjer jo bodo potrebovali.

10. Mojca Maček

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  Mojca Maček

  Domačinka iz Zadobrove, ki jo je pot ponesla v pravniške vode, danes pa si prizadeva s svojim znanjem, ki si ga je pridobila na svoji življenjski poti doprinesti k napredku v Četrtni skupnosti. Je članica Komisije za komunalo, promet in varstvo okolja. Vedno aktivno sodeluje pri pripravi dogodkov v okviru četrtne skupnosti. Čeprav je zelo zaposlena, si vedno najde čas za svoje sokrajane – je članica številnih društev in ji druženje ter dobri med sosedski odnosi pomenijo veliko.

   

11. Dr. Marjan Rekar

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  dr. Marjan Rekar

  Marsikdo bi od upokojencev pričakoval, da nimajo več toliko aktivnosti, toda pri tem svetniku je to popolnoma drugače, včasih težko najde čas za dejavnosti v okviru četrtne skupnosti. S svojim znanjem in izkušnjami obogati seje sveta ter tako pripomore k modrim odločitvam. Biva v Novem Polju v neposredni bližini Krajinskega parka, zato ga lahko tam vsak dan srečamo, se z njim pogovorimo, obenem pa deluje kot varuh naše neokrnjene narave.

12. Miranda Urh

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  Miranda Urh

  Svetnica živi v Zalogu, a jo je njena življenjska pot vodila po različnih krajih Slovenije. Tako je spoznavala številne ljudi, njihove navade in stiske. Je izredna poslušalka ljudi, zato se ji marsikdo odpre in se ji zaupa. V zadnjem času prepoznava ljudi, ki jih je »srečala« demenca. Ni lahko ne njim, ne njihovim najbližjim ter širši okolici. Vedno večje tega in zato želi, da bi s svojim delom in znanjem prinesla spoznanja s tega področja tudi v svet četrtne skupnosti in širšo okolico.

13. Anton Vatovec

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  Anton Vatovec

14. Sonja Vegelj

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  Sonja Vegelj

  Kdo ne pozna »šice Sonje«, bi bilo vmesno vprašanje, ki bi ga lahko zastavili malčkom, starejšim otrokom ter že odraslim. Je vzgojiteljica in svojo nesebično ljubezen prenaša na otroke, ki ji jih zaupajo starši, ko zjutraj odhajajo na delo. Delo opravlja z veseljem, zato je njeno delo tudi odraz v svetu četrtne skupnosti. Sodeluje v Komisiji za pripravo prireditev in informiranje. Kako pomembno je slednje se zaveda tudi sama, zato s svojimi izkušnjami in znanjem obogati marsikatero sejo in tudi prireditev.

15. Jelka Vtič Suhadolnik

Slovenska demokratska stranka

 • Podrobnosti o članu sveta

  Jelka Vtič Suhadolnik

  Izhaja iz delavske družine iz Slap. Nekoč se je aktivno ukvarjala s kulturo, vendar je zaradi delovnih obveznosti opustila družbeno udejstvovanje. Želi, da bi bili vsi krajani v naši četrtni skupnosti enakovredno upoštevani in obravnavani pri svojih željah in potrebah.


Za nemoteno delo Sveta Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana skrbita strokovna sodelavca, Brina Gogala in Mladen Inđić.