Svet Četrtne skupnosti Polje ima naslednje člane:


1. Anton Podobnik - predsednik

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  Anton Podobnik

  – predsednik Sveta ČS Polje in že drugi mandat predsednik Komisije za komunalo, promet in varstvo okolja. Je tudi Mestni svetnik Mestne občine Ljubljana. Dolgoletni družbeni delavec v KS Zadobrova – Sneberje in občini ter gospodarstvenik, saj je bil skoraj 20 let direktor Kurivoprodaje oziroma kasneje Centra Ljubljana. Več kot 60 let je član Zadobrovških prostovoljnih gasilcev. V Republiški gasilski zvezi je opravljal naloge podpredsednika v Ljubljani pa predsednika. Svoja prizadeva usmerja predvsem na področje komunale, prometa in varstva okolja. Prizadeva si, da bi se številne nepravilnosti ali problemi čim prej odpravili, saj želi, da bi krajani živeli v prijetnem in urejenem okolju. Mati »modrost« ga je že obiskala, saj je najstarejši med svetniki, zato njegove izkušnje zelo prav pridejo pri odločitvah na sejah sveta.

2. Boštjan Avguštinčič

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  Boštjan Avguštinčič

  – svetnik ni prvič, zato lahko rečemo, da ima za seboj že nekaj izkušenj. S svojim delom je navdušen nad delovanjem številnih društev v četrtni skupnosti. S svojim znanjem in delom mnogokrat priskoči na pomoč pri organizaciji prireditev, ki so v okviru četrtne skupnosti. Na sejah izpostavi probleme, s katerimi se on in krajani srečujejo v Polju ter želim, da bi se čim prej tudi rešili. Aktivno sodeluje v Komisiji za komunalo, promet in varstvo okolja.

3. Janez Dimnik

Slovenska demokratska stranka

 • Podrobnosti o članu sveta

  Janez Dimnik

  – tisti, ki dobro poznate zgodovino naše četrtne skupnosti, bi lahko dejali, da svetnik prihaja neposredno iz pristanišča Zalog. A pristanišča že dolgo ni več, imamo pa veliko problemov, za katere svetnik meni, da bi se jih moralo že rešiti, zato je nastopili s svojo kandidaturo, da pripomore, da bi postal tudi ta del občine, nekaj lepega, kar si bo lahko vsak popotnik zapomnil, krajani pa v njem živeli prijetno.

4. Jure Grad

Slovenska demokratska stranka

 • Podrobnosti o članu sveta

  Jure Grad

5. Brina Minca Herlec

Levica

 • Podrobnosti o članu sveta

  Brina Minca Herlec

6. Nataša Hozjan Breznjik

Lista Marjana Šarca

 • Podrobnosti o članu sveta

  Nataša Hozjan Breznjik

7. Janja Janežič

Slovenska demokratska stranka

 • Podrobnosti o članu sveta

  Janja Janežič

8. Mag. Marija Minka Jerebič

Lista civilnih iniciativ Četrtne skupnosti Polje

 • Podrobnosti o članu sveta

  mag. Marija Minka Jerebič

  Otroštvo je preživela med iskrenimi ljudmi v sozvočju z naravo in leta 1974 vstopila v Osnovno šolo v Zalogu. Izobraževanje je nadaljevala v mestu. Kmalu se je poročila in se posvetila družini. Pozneje je šolanje nadaljevala in se vedoželjno izobražuje še danes. Po izobrazbi je magistrica upravnih znanosti. Že v zibelko ji je bilo položeno, da je treba spoštovati vsa živa bitja in ceniti vse ljudi, saj med njimi ni razlik. Spominja se, kako jo je oče vozil k svojim znancem in s kakšnim zanimanjem je poslušala njihove pripovedi.

  Veliko so vedeli povedati o svoji mladosti, o življenju v Zalogu, Ljubljani … Ni jim bilo lahko, a preživeli so, saj so imeli močno voljo, da uspejo. Veliko se giblje med krajani, ki ji pripovedujejo o svojih težavah. Prepričani, da jim bo jesen življenja naklonjena, se srečujejo z neprijetnimi situacijami. Težko je gledati ljudi, ki si na stara leta želijo imeti vodovod, kanalizacijo, plin … Še bolj jo pretresejo izpovedi mladih družin. To je le kapljica v morju želja, ki jih imajo prebivalci ČS Polje MOL. Tudi prebivalci na vzhodu mesta so del glavnega mesta, zato meni, da je med mestom in njimi še vedno prevelik prepad, čeprav so v prejšnjem mandatu dobili vrsto novih infrastrukturnih pridobitev.

  Vidi probleme in sliši ljudi, ki o njih govorijo. Skromni in preprosti so, ne želijo si razkošja, temveč samo to, kar je vredno človeškega življenja. Sama ni človek, ki bi bil tiho. Pove na glas, kar je treba, in prav je, da se zadeve premikajo. Ni ji vseeno, kako ljudje živijo, vsi si zaslužijo živeti dostojno življenje. Kot članica Sveta ČS Polje je bila zelo aktivna že v prejšnjem mandatu. V glasilu Ljubljana je redno poročala o delu četrtne skupnosti, predvsem na kulturnem področju.

9. mag. Irena Kos

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  mag. Irena Kos

10. Mojca Maček

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  Mojca Maček

  – domačinka iz Zadobrove, ki jo je pot ponesla v pravniške vode, danes pa si prizadeva s svojim znanjem, ki si ga je pridobila na svoji življenjski poti doprinesti k napredku v Četrtni skupnosti. Je članica Komisije za komunalo, promet in varstvo okolja. Vedno aktivno sodeluje pri pripravi dogodkov v okviru četrtne skupnosti. Čeprav je zelo zaposlena, si vedno najde čas za svoje sokrajane – je članica številnih društev in ji druženje ter dobri med sosedski odnosi pomenijo veliko.

   

11. Dr. Marjan Rekar

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  dr. Marjan Rekar

  – marsikdo bi od upokojencev pričakoval, da nimajo več toliko aktivnosti, toda pri tem svetniku je to popolnoma drugače, včasih težko najde čas za dejavnosti v okviru četrtne skupnosti. S svojim znanjem in izkušnjami obogati seje sveta ter tako pripomore k modrim odločitvam. Biva v Novem Polju v neposredni bližini Krajinskega parka, zato ga lahko tam vsak dan srečamo, se z njim pogovorimo, obenem pa deluje kot varuh naše neokrnjene narave.

12. Miranda Urh

Stranka Modernega Centra

 • Podrobnosti o članu sveta

  Miranda Urh

  – svetnica živi v Zalogu, a jo je njena življenjska pot vodila po različnih krajih Slovenije. Tako je spoznavala številne ljudi, njihove navade in stiske. Je izredna poslušalka ljudi, zato se ji marsikdo odpre in se ji zaupa. V zadnjem času prepoznava ljudi, ki jih je »srečala« demenca. Ni lahko ne njim, ne njihovim najbližjim ter širši okolici. Vedno večje tega in zato želi, da bi s svojim delom in znanjem prinesla spoznanja s tega področja tudi v svet četrtne skupnosti in širšo okolico.

13. Anton Vatovec

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  Anton Vatovec

14. Sonja Vegelj

Lista Zorana Jankovića

 • Podrobnosti o članu sveta

  Sonja Vegelj

  – kdo ne pozna »šice Sonje«, bi bilo vmesno vprašanje, ki bi ga lahko zastavili malčkom, starejšim otrokom ter že odraslim. Je vzgojiteljica in svojo nesebično ljubezen prenaša na otroke, ki ji jih zaupajo starši, ko zjutraj odhajajo na delo. Delo opravlja z veseljem, zato je njeno delo tudi odraz v svetu četrtne skupnosti. Sodeluje v Komisiji za pripravo prireditev in informiranje. Kako pomembno je slednje se zaveda tudi sama, zato s svojimi izkušnjami in znanjem obogati marsikatero sejo in tudi prireditev.

15. Jelka Vtič Suhadolnik

Slovenska demokratska stranka

 • Podrobnosti o članu sveta

  Jelka Vtič Suhadolnik

  – izhaja iz delavske družine iz Slap. Nekoč se je aktivno ukvarjala s kulturo, vendar je zaradi delovnih obveznosti opustila družbeno udejstvovanje. Želi, da bi bili vsi krajani v naši četrtni skupnosti enakovredno upoštevani in obravnavani pri svojih željah in potrebah.

   


Za nemoteno delo Sveta Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana skrbita strokovna sodelavca, Brina Gogala in Mladen Inđić.