Na podlagi lokalnih volitev, ki so bile konec leta 2018, je bilo v Svet Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana izvoljenih 15 svetnikov, od tega devet žensk in šest moških.

Za nemoteno delo Sveta Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana skrbita strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo MU MOL.