Svetniki Sveta Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana se srečujejo enkrat mesečno na rednih sejah. Urnik sej za celo leto je objavljen na spletni strani četrtne skupnosti in ga sprejmejo svetniki na zadnji seji v letu in velja za prihodnje leto.

Poleg rednih sej so tudi izredne seje Sveta ČS Polje in dopisne seje.

Krajani imajo možnost, da so prisotni na sejah Sveta, prav tako pa lahko dobijo zapisnik seje sveta, ko je ta uradno potrjen s strani svetnikov Sveta ČS Polje.

Vse seje Sveta ČS Polja se snemajo.

Mandat 2018-2022

Zapisniki:

 

Mandat 2014-2018

Zapisniki: