V zgodovino so se zapisale tudi pomembne osebe, ki so prebivale v naših krajih. Tako so ponesle v svet prepoznavnost kraja, njenih ljudi in običajev. Ni je vasi v četrtni skupnosti, ki ne bi imela več takšnih osebnosti.

Slape:

Andrej Lampret

Andrej Lampret

Janez Svetek – mizar (od 1875 do 1914) in pogrebniška delavnica

Feliks Svetek – 41. let je bil kapelnik Vevške godbe

Jože Svetek – najboljši Kranjski in Avstrijski telovadec in bil leta 1912 na olimpijadi v Stockholmu

Andrej Lampret – rojen leta 1922, obiskoval Kmetijsko šolo Grm pri Novem Mestu in nato študij nadaljeval po II. svetovni vojni na Dunaju, kjer je postal svetovno znan botanik; danes živi v Steinfeldu v Avstriji in piše poučne knjige iz svojega strokovnega dela

Vevče:

Fidelis Terpinc

Fidelis Terpinc

Fidelis Terpinc – 24. 4. 1799, Kranj – 15. 2. 1875, Ljubljana – gospodarstvenik, ustanovitelj Papirnice Vevče

Josip Križaj – (1877 – 1968) operni pevec, ki je večino svojega časa preživel v Zagrebu; nastopal na več kot 3.000 koncertih, v operetah in najbolj zahtevnih vlogah v operah, kot glavni pevec

Janez Kuhar – (1901 – 1997) skladatelj in harmonikar, ki je po II. svetovni vojni zelo veliko nastopal na Radiu Slovenija

Franci Sotlar – (1919 – 1985), generalmajor, predavatelj v Višji vojaški akademiji in poveljnik divizije ter avtor knjige o bitki na Jančah; po vojni velik družbeni delavec

Zg. in Sp. Kašelj:

Fran Erjavec – 9. 9. 1834, Ljubljana – 12. 1. 1887, Gorica – naravoslovec in slovenski pisatelj, ki se je po smrti očeta z materjo in bratom preselil v Zalog in po materini smrti je skrb za siroti prevzela materina sestra, Ana Bezlajeva, zato je pisatelj večino otroštva preživel v Sp. Kašlju

Franc Černe – rojen 1923 – ekonomist in univerzitetni profesor, avtor številnih knjig, ki jih je izdal v 70. letih prejšnjega stoletja in so bile čisto nasprotje socialistični ekonomiji

Franc Škofič – (1848 – 1892) – pravniški pisec, dramatik in velik družbeni delavec

Lojze Zajc – mehanik in trgovec iz Zg. Kašlja, ki je uvažal kolesa nemških in avstrijskih znamk ter jih prodajal na Kranjskem; okoliškim domačinom je prodajal rabljena in obnovljena kolesa, pa še ta na obročno odplačevanje

Zalog:

Dragojila Milek – (1850 – 1889) – učiteljica in pesnica v Kobaridu in »planinska roža« Simona Gregorčiča

Ivan Perdan – (1837 – 1899) – gospodarstvenik in narodnoobrambni delavec; v Ljubljani ustanovil trgovino in jo povzdignil v eno največjih trgovin v takratni deželi; bil predsednik trgovske in obrtne zbornice

Ivan Resman – (1848 – 1905) – načelnik Železniške postaje Zalog, pesnik, publicist, prevajalec in igralec; pisal rodoljubne in ljubezenske pesmi, ki jih je zbral v zbirki Moja deca

Anton Drašček – nadučitelj in prvi ravnatelj v Osnovni šoli Zalog, vodil jo je od leta 1910 do 1928

Franc Krenos – posestnik in trgovec s parno pekarno v Zalogu

Helena Pirmat, poročena Stele – (1877 – 1948) – gospodinja, prodajalka, lastnica trgovine v Pristanišču Zalog

Janko Stele – kmet s končano veliko maturo, kupil posestvo v Zalogu, kjer so imeli kasneje veliko kmetijo »pri Plevnik«, žago in mlin; intenzivno se je ukvarjal s sadjarstvom in poleg nadučitelja vodil Sadjarski krožek v Zalogu

Janko Mejač – duhovnik in misijonar

Karel Bezlan – prvi župan Občine Zalog leta 1812

Janez Klemenčič – namestnik prvega župana v Občini Zalog

Stane Matjažič – avtor knjige Naš Zalog

Minka Jerebič – avtorica knjige Rečno pristanišče Zalog in knjige Ob bistrem potoku je mlin, cin cin …

R. Klešnik, M. Kokolj, A. Mahkovec in S. Ukmar-Jenčič – avtorji knjige Rdeči Zalog

M. Klešnik Ilić, J. Stoviček, D. Kolarič in R. Mahkovic ter učenci OŠ Zalog – avtorji knjige 100 let šolstva v Zalogu

Gradovlje:

Franjo Lubej (1898 – 1985) – učitelj, politični delavec in publicist

Podgrad:

Dr. Viktor Grilc – doktor kemijskih znanosti, raziskovalec na Kemijskem inštitut v Ljubljani, izredni profesor na Ljubljanski univerzi, zbiratelj podatkov o zgodovini Podgrada, predsednik Kulturnega društva Podgrad in avtor knjig Zgodovina Podgrada, Podgrad pri Ljubljani in Ostrovrhar – nov slovenski mit

Anton Corel – vaški pevec, zbiratelj zgodovinskih dokumentov domačega kraja, avtor dveh knjig Povest o grofični in ribiču ter S pesmijo in harmoniko

Jožef Povše – gospodarstvenik in politik, ki kupi leta 1882 grad nad Podgradom

zakonca dr. Ana Mayer por. Kansky in Evgen Kansky kupita grad leta 1916 in nato še kemično tovarno, ki so jo domačini imenovali Oljarica

Polje:

Blaž Kuhar – (1840 – 1883) – pedagog, vsestranski reproduktivni glasbenik in prvi šolski upravitelj v Osnovni šoli Polje, ustanovitelj Glasbene matice

Kajetan Huber – (1810 – 1870) – avtor ponarodele pesmi Otok blejski

Franjo Kavčič – nadučitelj v Osnovni šoli Polje vse od leta 1883 do 1910; posvečal se je pouku odraslih kot pevovodja, sadjar, vrtnar in čebelar

Janez Dimnik – gostilničar iz Polja; član ribiške družine in imel v zakupu velik del ribjega področja Ljubljanice in Save; gostitelj kralja Petra II. in dvorni lovec

dr. Gregorčič – zdravnik iz Device Marije Vnebovzete na polju

dr. Jenko – zdravnik iz Device Marije Vnebovzete na polju, sadjar in čebelar

Jane Kavčič – (10. 9. 1923, Logatec – 20. 3. 2007, Ljubljana) slovenski filmski scenarist in režiser

M. Kemperl in A. Markelj – avtorja knjige Polje, kdo bo tebe ljubil …

Zadobrova:

Ivan Gavtroža

Ivan Gartroža

Ivan Gartroža – (1881 – 1962) – gostilničar, trgovec in trgovec z drvmi ter župan Občine Polje

Prežihov Voranc – v letih od 1936 pa vse do začetka II. svetovne vojne je prebival pri svojemu prijatelju Franciju Hlebšu iz Boštečnikovega in se skrival pred »roko pravice«, zaradi kritičnih socialnih romanov, v katerih je opisoval kmečko in delavsko življenje

Ivan Vodnik – pobudnik prosvetnega življenja v Zadobrovi; napisal in dramatiziral igro Uničena mladost

Ivan Črnak – napisal igro V boj za staro pravdo; velik kulturni delavec v Zadobrovi

Karel Podobnik – napisal dramsko igro Stražni ognji

Tone Bolta in Ivan Črnak sta skupaj napisala dramsko igro Črna žena (besedilo pa predelala po stari igri Sovraštvo in ljubezen)

Marija Oblak – babica za vasi Zg. in Sp. Zadobrova ter Sneberje v 20. stoletju vse do II. svetovne vojne

M. Tekavec in člani Zgodovinskega krožka OŠ Zadobrova – avtorji knjige Podobe krajevne zgodovine v sliki in besedi: Zadobrova – Sneberje

Župani v Občini Zalog nato v Občini Polje – od leta 1812 do 1941:

1812 – 1848 – župan Karel Bezlan

1848 – 1872 – župan Franc Hočevar – kmet in gostilničar v Polju

1872 – 1878 – župan Jakob Vodnik – kmet in gostilničar v Zalogu

1878 – 1896 – župan Luka Strah – kmet v Sp. Zadobrovi

1896 – 1899 – župan Janez Plevnik – kmet in gostilničar v Sp. Kašlju

1899 – 1918 – župan Jakob Dimnik – mesar in gostilničar v Polju

1919 – gerent* Janez Dimnik – kmet in gostilničar v Zalogu

1920 – gerent Janez Jamšek – kmet iz Zg. Kašlja

1920 – gerent Janez Dimnik – kmet in gostilničar v Zalogu

1921 – 1922 – gerent Franjo Kavčič – nadučitelj v pokoju iz Polja

1922 – 1924 – župan Feliks Svetek – mizar iz Slap

1924 – 1925 – župan Franc Kukovica – tovarniški delavec v Polju

1925 – 1926 – gerent Josip Medic – ekonom v bolnišnici na Studencu

1926 – 1933 – župan Ivan Gartroža – kmet, gostilničar, trgovec in lesni trgovec v Sp. Zadobrovi

1933 – 1936 – župan Janez Jamšek – kmet v Zg. Kašlju

1936 – 1941 – župan Ivan Keber – kmet na Studencu

*župan v času stare kraljevine SHS