V Ljubljani je v zadnjem obdobju zaznan ponovni porast kaznivih dejanj tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih organizirane skupine storilcev izvršujejo na posebno predrzen način.
Dejanja izvršujejo predvsem v dopoldanskem času, v odmaknjenih ruralnih območjih, žrtve kaznivih dejanj pa so starejši ljudje.
Storilci imajo med seboj jasno razdeljene vloge. Z vozilom se pripeljejo do stanovanjske hiše, pri čemer se eden izmed njih predstavi za delavca raznih služb (Telekom, Telemach) in istočasno preveri prisotnost mlajših družinskih članov. Oškodovanca nato zvabi stran od hiše, s pretvezo, da bodo izvedli ogled območja za izkopavanja in postavitev komunalnih, električnih ali telekomunikacijskih napeljav ali s pretvezo, da bodo v hiši za boljši sprejem signala zamenjali omarico.
V tem času sostorilci pregledajo prostore in ukradejo vrednejše predmete, predvsem denar in nakit.
Občani, prosimo, bodite pozorni na tovrstno problematiko in samozaščitno ravnanje.
V priponki vam pošiljam preventivni letak, kjer je tudi navedeno, kako delujejo drzni tatovi, kako ukrepati, da ne postanete žrtve, in kako ravnati, če postanete žrtev tatov.
Morda je seznam 3 osebe