Podgorje

Podgorje

Zaselek z nekaj hišami leži neposredno ob Kašeljskem hribu in je edini zaselek, ki leži v Četrtni skupnosti Polje na desnem bregu Ljubljanice. Čez zaselek teče manjši potoček, ki se v neposredni bližini kašeljskega bajerja steka v Ljubljanico. Hiše so na nadmorski višini okoli 350 metrov, tako imajo krajani izredno lep pogled na celotno četrtno skupnost, vsekakor pa na zvijajočo reko. Najlažji dostop do hiš je preko Sostra in Zavoglja, pride pa se tudi iz Kašeljske smeri.