Pobude, predloge, mnenja in vprašanja lahko krajani, društva in nevladne organizacije posredujejo na naslov Četrtne skupnosti Polje, Mestne občine Ljubljana.

 

Sedež Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana je v Polju, na naslovu Polje 12, 1260 Ljubljana Polje.
V prostorih na naslovih in objektih, ki so v lasti MOL, v Polju 12, na Zadobrovški 88, Agrokombinatski 2, Kašeljski 95 in Podgradu 9, občina zagotavlja pogoje za delovanje Četrtne skupnosti Polje in Službe za lokalno samoupravo.

 

Prostore na omenjenih lokacijah brezplačno nudi društvom in programom, ki so zanimivi za krajane četrtne skupnosti ali jih daje v najem.

 

V prostorih Četrtne skupnosti Polje, je tako kot v vseh ostalih četrtnih skupnostih v Mestni občini Ljubljana, tako imenovana E-točka, kjer se nahaja računalniško mesto (računalnik in tiskalnik).

 

Meščani in meščanke Ljubljane lahko tu brezplačno dostopate do interneta in »brskate« po njem. E-točka je javno dostopna v času poslovanja pisarne Službe za lokalno samoupravo.