Tudi naslednji kraj ob poti ima zanimivo šolsko zgodovino. Osnovna šola na Cerutovi ulici 7 v Zalogu je bila odprta jeseni leta 1974. Cesta je poimenovana po učitelju Silvestru Cerutu, ki je na zaloški šoli poučeval od leta 1925, ko je pribežal s Primorske pa do leta 1940. Med drugo svetovno vojno je bil interniran in leta 1945 umrl.

OŠ Zalog

OŠ Zalog

Staro šolsko poslopje na sedanji Zaloški cesti 220 so pričeli zidati spomladi 1910, dograjena pa je bila šele jeseni. Slovesno so jo odprli 11. decembra 1910. Imela je veliko dvorišče in telovadišče, drevesnico, zelenjavni vrt in čebelnjak. Stavbo so adaptirali leta 1960. Še v 80. letih so stavbo uporabljali v šolske namene, zdaj pa je v njej Knjižnica Jožeta Mazovca. Imela je naziv Osnovna šola Adolfa Jakhla, zdaj Osnovna šola Zalog . Zelo zaslužen učitelj in šolski upravitelj na stari šoli je bil Anton Drašček, ki je pred tem učil v Polju. Organiziral je predavanja in tečaja tudi za odrasle prebivalce.

Na Cerutovi ulici 5. in 6. sta dva novejša otroška vrtca, imenovana Pedenjped, ki imata svoje enote v Novem Polju, Vevčah, Kašlju, Zadvoru, na Rjavi cesti, v Zajčji dobravi in Sneberju.

Spletna stran šole.