OŠ Zadobrova

OŠ Zadobrova

Kot že samo ime pove se šola nahaja v Zadobrovi. Ustanovljena je bila po II. svetovni vojni, saj so bile potrebe po izobraževanju vedno večje, kajti v ta del mesta so se začeli naseljevati vedno novi prebivalci.

Takoj po vojni so učenci nižjih razredov obiskovali pouk v prostorih Zadružnega doma Zadobrova. Učenci višjih razredov pa so »pešačili« do Polja.

Objekt »nove« šole je bil zgrajen leta 1951. Pred leti je šola dobila sodobno večnamensko dvorano oziroma telovadnico.

Njen ravnatelj je Vladimir Znoj, ki je zelo ponosen na svoje učence. Najraje pohvali številčni pevski zbor, ki ima skozi celo šolsko leto več zelo uspešnih nastopov.

V to šolo prihajajo tudi učenci iz drugih krajev, največji dotok učencev iz drugih okolišev je bil v šolskem letu 1987/88, ko so na to šolo pripeljali vsak dan dva avtobusa učencev iz Fužin.
Stanje se je nekoliko umirilo, vendar je šola premajhna, saj je na tem delu Ljubljane vedno več mladih družin.

Okolica šole je gozdičku, kjer se učenci lahko resnično počutijo še posebej povezani z naravo. Ker je osnovna šola pritlična šola ima vsak razred možnost izstopa iz učilnic v naravo. To zagotavlja izredno pozitiven vpliv na učenje in dobro počutje otrok.

S šolo pa so povezani tudi okoliški domačini. V popoldanskem času, ko jo učenci zapustijo, radi vanjo stopijo starejši, kjer se srečujejo ob izvajanju različnih dejavnostih.

Spletna stran šole.