OŠ Kašelj

OŠ Kašelj

Osnovna šola Kašelj je najmlajša šola v naši četrtni skupnosti. Postavili so jo leta 1986 v Zg. Kašlju. Sprva je bila to podružnična šola Osnovne šole Polje. Leta 2010 je šola dobila status samostojne osnovne šole in bila poimenovana Osnovna šola Kašelj.

Šola je zgrajena moderno, prilagojena pa je tudi za vzgojo in izobraževanje invalidov. Vodi jo ravnatelj Matjaž Zajelšnik. Poleg šole je velika telovadnica, prav tako pa je ogromno prostora pred šolo, kjer so številna športna igrišča.

Poslopje šole je zelo veliko, tako veliko, da so v spodnjih prostorih našli svoj prostor tudi Pedenjpedki iz vrtca Pedenjped enota OŠ Kašelj.

Šola nosi naziv Eko šola in Kulturna šola. Za ta naziv se trudijo vsi – otroci, učitelji in starši. Na šoli izvajajo številne dejavnosti, sodelujejo na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih in lahko se ponašajo s pisano zbirko pohval.

Kašeljska šola pa je znana še po nečem – ponašajo s z Orfejevo glasbeno skupino. Obiskujejo jo učenci od prvega do devetega razreda in svoje znanje radi pokažejo na številnih prireditvah.

Spletna stran šole.