Obvestilo!

V neposredni bližini gostišča Zajčja dobrava in trgovine Mercator na Zadobrovški  cesti in okolici so se zaradi suše prekomerno namnožili smrekovi lubadarji, zato na tem območju Zavod za gozdove Slovenije izvaja sečnjo dreves. Posek na teh lokacijah bo predvidoma potekal do konca tega tedna.

Zavod za gozdove Slovenije obiskovalce gozda prosi, naj se v času sečnje in spravila ter Zavoda za gozdove Slovenije izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna opozorila in navodila izvajalcev del jih, da so poti, na katerih poteka spravilo, v tem času neprehodne.

 

Na sliki so z rdečo označena občmoja, kjer poteka sečnja.