Obveščamo vas, da bo zaradi lubadarja zopet potekala sečnja smrek. Pričela se bo v tednu od 3.10.2022, v neposrednem vplivnem pasu gostišča Zajčja dobrava, ki je last MOL in ga upravlja najemnik. Dela bodo potekala na gozdnih in parkovnih zemljiščih.

Dela se bodo izvajala na več parcelah, ki so tudi v lasti drugih fizičnih oz. pravnih oseb. Rok za izvedbo je namreč 21 dni in vsi lastniki so se dolžni potruditi za doseganje tega cilja.  Dela predvidoma trajala do 14 dni.