PGD Zadobrova - Sneberje - Novo Polje

PGD Zadobrova – Sneberje – Novo Polje

Že samo ime pove, da gre za kraj, ki je bil zgrajen na novo. Gradnja stanovanjskih objektov v Polju se je po II. svetovni vojni močno začela širiti tudi preko železniške postaje Polje. Novemu naselju preko proge so domačini dali ime Novo Polje.

Kraj Novo Polje sega na severni del Polja in zajema prostor vse od železniške postaje pa do konca vasi Zg. Zadobrova in začetka vasi Sneberje.

Novo Polje je zgrajeno v posocialističnem slogu, kjer so hišice tipske in celota obsega neko zaključeno naselje. V njem so našli svoje domove številni ljudje, ki so zaposleni v industrijski coni Zalog, Moste in v mestu. Zaradi množičnega naseljevanja mladih družin so postale potrebe po izgradnji vrtcev, šole in otroških igrišč vedno večje.

V 80. letih prejšnjega stoletja je bilo območje med Novim Poljem in Zalogom razglašeno za krajinski park Zajčja Dobrava, kjer številni krajani najdejo svoj mir v neokrnjeni naravi.