Kulturna dediščina

Kužno znamenje

Kužno znamenje

kužno znamenje v Zalogu, kamnolom mlinskih kamnov na Kašeljskem hribu, razglednik Debnji vrh, ostanki starega gradu Ostrovrh, grad Ostrovrh, spomenik padlim v I. svetovni vojni pred pokopališčem v Polju, spomenik padlim v II. svetovni vojni v Zalogu, spomenik padlim železničarjem v II. svetovni vojni na Železniški postaji Zalog, spomenik prvemu padlemu partizanu v Mrzli dolini, spomenik žrtvam II. svetovne vojne v Polju, spomenik žrtvam II. svetovne vojne v Zadobrovi, spomenik padlim za svobodo Zadobrove pri Šentjakobskem mostu, stara OŠ Polje, stara OŠ Zalog, stavba Občine Zalog, hotel v pristanišču Zalog, kovačija v pristanišču Zalog, skladiščni objekt v pristanišču Zalog, spomenik Ostrovrharju v Podgradu

 

 

 

 

Sakralna dediščina

Kapelica v Zgornjem Kašlju

Kapelica v Zgornjem Kašlju

cerkev Device Marije Vnebovzete v Polju, cerkev sv. Andreja v Sp. Kašlju, cerkev sv. Tomaža v Zadobrovi, cerkev Angelov varuhov v Zalogu, kapelica v Zg. Kašlju, kapelica v Sp. Kašlju, kapelica v Zadobrovi, križ v Zadobrovi, križ na posestvu Perles, križ pri mostu čez Ljubljanico v Sp. Kašlju, križ pri vhodu v rečno pristanišče Sp. Kašelj, križ v Polju

 

 

 

 

 

 

Tehnična dediščina

Ranžirna postaja Zalog, papirnica Vevče, Plevnikov mlin v Zalogu, Perlesov mlin v Zalogu, Boštečnikov mlin v Sp. Zadobrovi, pristanišče Zalog