Komisija za lokalno samoupravo pri Svetu ČS Polje je bila ukinjena dne 19. 4. 2016.

 

1. mmag. Marjan Cerar – predsednik
2. Janez Dimnik – član
3. Marko Dimnik – član
4. Boris Doltar – član
5. Gregor Rašl – član
6. Miranda Urh – članica

Komisija naj bi delovala:
1. na področju lokalne samouprave,
2. povezovanju četrtne skupnosti z ostalimi četrtnimi skupnostmi,
3. spodbujala krajane, da bi javno spregovorili o problemih iz lokalnega področja,
4. zbiranje mnenj krajanov o življenjskem okolju ter doseganje okolja in načina življenja ljudi po svojih mnenjih in željah ter kvalitetnejšemu življenju v domačem okolju
5. zavzemala za čimprejšnje reševanje dolgoletnih zadev
6. spremljala izvajanje že sprejetih projektov
7. spodbujala k čimprejšnjem začetku reševanja načrtovanih projektov
8. spodbujala k vključevanju krajanov v delovanje četrtne skupnosti in širše družbene skupnosti v četrtni skupnosti (povezovanje društev, spodbujanje k obiskovanju športnih in drugih prireditev, skupne akcije itd.)
9. skrbela za informiranost svetnikov o delovanju Mestnega sveta
10. skrbela za informiranost svetnikov o novostih na področju lokalne samouprave
11. na svoje seje povabila strokovnjake iz določenih področjih dela, z namenom približevanja strokovne teme članom komisije