Društveno življenje v Četrtni skupnosti Polje je bilo zadnjih 300 let zelo aktivno in tako je ostalo vse do današnjih dni. V četrtni skupnosti imamo več kulturnih in športnih društev ter Četrtni mladinski center Zalog.

Društva:

Fundacija za otroke OŠ Polje

TD Zalog

TD Zajčja dobrava

PD Saturnus Ljubljana

PD Polje

Ribiška družina Vevče

Vaški odbor Podgrad (VO Podgrad)

Kulturno-turistično društvo Podgrad pri Ljubljani (KTD Podgrad)

MePZ Pentakord

MePZ Vevče

Moška vokalna skupina Sotočje

Ostrovrharjevi pevci

Papirniški pihalni orkester Vevče

KUD Svoboda Zalog

Gledališka skupina Ostrovrhar

Taborniki rod Rdeči Zalog

Društvo tabornikov rod Samorastnik

Skavti iz Zaloga in Polja

Združenje krajanov Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog

Kulturno – zgodovinsko društvo Rusalka

Civilna iniciativa Polje

Državljanska pobuda Vevče

Civilna družba Zg. Kašelj

Civilna družba Zadobrova

Ulični odbor Slape

Iniciativa PO 843

Ulični odbor Vevške ceste

PGD Zalog – Sp. Kašelj

PGD Zg. Kašelj

PGD Zadobrova – Sneberje – Novo Polje

PGD Slape – Polje

PGD Papirnica Vevče

NTK Vesna Zalog

Baseball in softball društvo Zajčki

Karate klub Zmaj

Četrtni mladinski center Zalog

Hokejski klub Playboy Slavija

Hokejski klub Slavija jr.

Strelsko društvo Partizan Zalog

 

Kulturni in športni objekti v Četrtni skupnosti Polje:

Zadružni dom Zalog

Zadružni dom Zadobrova

Kulturni dom Podgrad

Kulturni dom Zg. Kašelj

Šolsko igrišče – Plata Zalog

Ledena dvorana Zalog

športno igrišče Baseball in Softball klub Zajčki Polje

športno igrišče Zalog

 

Mestna knjižnica Ljubljana:

Knjižnica Zalog

Knjižnica Polje