NOVA LPP LINIJA ŠT. 10, PODGRAD – ZADOBROVA

Spoštovani,

v ponedeljek, 14. 11. 2022 bo na relaciji Podgrad – Zadobrova začela obratovati nova linija 10.

V ta namen vas v ponedeljek vljudno vabimo na otvoritveni dogodek s predstavitvijo nove linije 10.

Z midi avtobusom znamke MAN, bomo ob 10.40 štartali s končnega postajališča Zadobrova proti Podgradu.

Ob 11.00 bo sledil dogodek pri Vaškem domu v Podgradu.

 

SZJ – uvedba nove linije 10 na relaciji Podgrad – Zadobrova

 

 

OBVESTILO O SEČNJI SMREK!

Obveščamo vas, da bo zaradi lubadarja zopet potekala sečnja smrek. Pričela se bo v tednu od 3.10.2022, v neposrednem vplivnem pasu gostišča Zajčja dobrava, ki je last MOL in ga upravlja najemnik. Dela bodo potekala na gozdnih in parkovnih zemljiščih.

Dela se bodo izvajala na več parcelah, ki so tudi v lasti drugih fizičnih oz. pravnih oseb. Rok za izvedbo je namreč 21 dni in vsi lastniki so se dolžni potruditi za doseganje tega cilja.  Dela predvidoma trajala do 14 dni.

OBVESTILO – SEČNJA SMREK

Obvestilo!

V neposredni bližini gostišča Zajčja dobrava in trgovine Mercator na Zadobrovški  cesti in okolici so se zaradi suše prekomerno namnožili smrekovi lubadarji, zato na tem območju Zavod za gozdove Slovenije izvaja sečnjo dreves. Posek na teh lokacijah bo predvidoma potekal do konca tega tedna.

Zavod za gozdove Slovenije obiskovalce gozda prosi, naj se v času sečnje in spravila ter Zavoda za gozdove Slovenije izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna opozorila in navodila izvajalcev del jih, da so poti, na katerih poteka spravilo, v tem času neprehodne.

 

Na sliki so z rdečo označena občmoja, kjer poteka sečnja.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S – del in okoljskega poročila

Od 15. 4. do 16. 5. 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S – del in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Zaloška cesta 160, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 11. 5. 2022, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti v Centru Zalog (sejna soba, 1. nadstropje), Zaloška cesta 267, Ljubljana.OPPN75 naznanilo