GRADOVLJE

Na desnem bregu Save, med cesto in železnico, na ravninskem delu leži obcestni zaselek Gradovlje. Zaselek je prvič omenjen že leta 1342, z nemškim imenom An den Radaewel.

(več …)

GOSTINCA

Zadnji zaselek v Četrtni skupnosti Polje, ki leži na najbolj vzhodnem delu občine, je Gostinca. Zaselek je prvič omenjen leta 1444, kot Gostinicz, v povezavi s Podgradom oziroma kot ribiška huba oziroma kmetija, ki je morala za zemljiškega gospoda loviti ribe.

(več …)