PODGORJE

Podgorje

Podgorje

Zaselek z nekaj hišami leži neposredno ob Kašeljskem hribu in je edini zaselek, ki leži v Četrtni skupnosti Polje na desnem bregu Ljubljanice. Čez zaselek teče manjši potoček, ki se v neposredni bližini kašeljskega bajerja steka v Ljubljanico. Hiše so na nadmorski višini okoli 350 metrov, tako imajo krajani izredno lep pogled na celotno četrtno skupnost, vsekakor pa na zvijajočo reko. Najlažji dostop do hiš je preko Sostra in Zavoglja, pride pa se tudi iz Kašeljske smeri.

POLJE

Sedež ČS Polje

Sedež ČS Polje

Naselje Polje leži le lučaj stran od obcestnega naselja Studenec in naselja Slape. Danes je kraj središče Četrtne skupnosti Polje, ki pa je uradno ime dobilo šele v začetku 20. Stoletja, kot Devica Marija Vnebovzeta v Polju in uradno Polje leta 1947, po II. svetovni vojni.

(več …)

NOVO POLJE

PGD Zadobrova - Sneberje - Novo Polje

PGD Zadobrova – Sneberje – Novo Polje

Že samo ime pove, da gre za kraj, ki je bil zgrajen na novo. Gradnja stanovanjskih objektov v Polju se je po II. svetovni vojni močno začela širiti tudi preko železniške postaje Polje. Novemu naselju preko proge so domačini dali ime Novo Polje.

(več …)

ZALOG

zalog-Centralna cistilna naprava Ljubljana

Centralna čistilna naprava v Zalogu

Zalog je naselje, ki leži najbolj vzhodno v Mestni občini Ljubljana v sotočju Ljubljanice in Save. Je ravninsko območje, kjer je najnižja nadmorska višina, ki meri 264 m.

(več …)

ZADOBROVA

zadobrova-mostova cez savoSkrajno na severovzhodnem delu Ljubljane oziroma Ljubljanskega polja ležita ob cesti Zg. in Sp. Zadobrova. Kraja sta nastala na prvi savski trasi, na prodnatem območju. Ko se je reka struge premaknila proti severu in ustvarila tretjo savsko traso, ter po številnih regulacijah reke, se je območje skrajno na severu kraja začelo uporabljati za travnike in njive, mnogokrat pa je tu tudi poplavljalo, zato so krajani že v naprej vedeli, katere pridelke lahko tu sejejo oziroma sadijo.

(več …)

SP. KAŠELJ

Stanovanjsko naselje

Stanovanjsko naselje

Kašelj je bilo nekoč eno naselje na levem bregu Ljubljanice. Nad krajem se je dvigoval Kašeljski hrib, na katerem je stal grad, v njem pa prebival graščak, ki je imel za svojega ljubljenčka strašnega zmaja.

(več …)

SLAPE

PGD Slape - Polje

PGD Slape – Polje

V bližini reke Ljubljanice le lučaj stran od naselja Studenec in Slap je še danes več izvirov pitne vode, ki so nekoč »bruhali« pitno vodo, ki se je nato zlivala v reko. Predpostavlja se, da je od tod tudi kraj dobil ime Slape.

(več …)

PODGRAD

Arhiv KD Podgrad

Arhiv KD Podgrad

Podgrad je vas pod gradom Osterberg oziroma slovensko Ostri vrh. Domačini so zaselku pod grajskim hribom oziroma Kašeljskim hribom po domače rekli »pud gradam«.

Prvi naseljenec gradu naj bi bil Arnulf Svibenjski, ki naj bi grad postavil leta 928. Danes so tu še kamniti ostanki gradu. Grad naj bi predstavljal mejo med ljubljanskim gospostvom, Dolenjsko in Posavskim gričevjem.

Tako stari grad, kot novejši grad, sta imela strateški pomen, zlasti nadzor nad dolino potoka Besnica, reko Savo in Ljubljanskim poljem. Po hribovju je bila vzpostavljena tudi trgovska pot, po kateri so hodili iz Dolenjskega hribovja tovorniki.

(več …)