POJASNILO GLEDE ZAPRTJA ZDRAVSTVENEGA DOMA POLJE

23. 3. 2020 je bilo zaradi epidemoloških razmer potrebno omejiti delovanje ZD Polje ter vso dejavnost in zdravstveno osebje prerazporediti v ZD Moste in ZD Fužine. Kadrovskega manjka, ki se je pojavil v največji enoti (enota Moste), ni bilo mogoče nadomestiti z dovolj velikim številom ljudi, zato se je morala ukiniti dejavnost področne enote Polje, da se je zagotovilo dovolj zdravnikov v enoti Moste.

V skrbi za varnost uporabnikov storitev in zaposlenih, čim manjše izpostavitve morebitnim okužbam, je organiziran sprejem nekužnih nenujnih bolnikov na dveh lokacijah, ZD Moste in ZD Fužine.