Komisija za lokalno samoupravo

Komisija za lokalno samoupravo pri Svetu ČS Polje je bila ukinjena dne 19. 4. 2016.

 

1. mmag. Marjan Cerar – predsednik
2. Janez Dimnik – član
3. Marko Dimnik – član
4. Boris Doltar – član
5. Gregor Rašl – član
6. Miranda Urh – članica

Komisija naj bi delovala:
1. na področju lokalne samouprave,
2. povezovanju četrtne skupnosti z ostalimi četrtnimi skupnostmi,
3. spodbujala krajane, da bi javno spregovorili o problemih iz lokalnega področja,
4. zbiranje mnenj krajanov o življenjskem okolju ter doseganje okolja in načina življenja ljudi po svojih mnenjih in željah ter kvalitetnejšemu življenju v domačem okolju
5. zavzemala za čimprejšnje reševanje dolgoletnih zadev
6. spremljala izvajanje že sprejetih projektov
7. spodbujala k čimprejšnjem začetku reševanja načrtovanih projektov
8. spodbujala k vključevanju krajanov v delovanje četrtne skupnosti in širše družbene skupnosti v četrtni skupnosti (povezovanje društev, spodbujanje k obiskovanju športnih in drugih prireditev, skupne akcije itd.)
9. skrbela za informiranost svetnikov o delovanju Mestnega sveta
10. skrbela za informiranost svetnikov o novostih na področju lokalne samouprave
11. na svoje seje povabila strokovnjake iz določenih področjih dela, z namenom približevanja strokovne teme članom komisije

Komisija za pripravo prireditev in informiranje

1. Katja Corel – predsednica
2. Alma Alič – članica
3. mag. Marija Minka Jerebič – članica
4. Gregor Rašl – član
5. Sonja Vegelj – članica

Delo komisije:
Komisija pripravlja kulturne in športne dogodke, ki so v ČS Polje (dan ČS Polje, čistilna akcija, evropski dan sosedov, otroški bazar, pustovanje itd.), pripravlja tudi obvestila za mesečnik Ljubljana, skrbi za spletno stran ČS Polje in za časopis četrtne skupnosti; odloča o sofinanciranju manjših projektov raznih društev iz naše četrtne, člani se udeležijo kulturnih prireditev ali drugih akcij ter dogodkov, ki so v četrtni skupnosti.

Komisija za komunalo, promet in varstvo okolja

Komisija za komunalo, promet in varstvo okolja
1. Anton Podobnik – predsednik
2. Boštjan Avguštinčič – član
3. Marko Dimnik – član
4. Mojca Maček – članica
5. Mirko Prapertnik – član
6. Boris Doltar – zunanji član

Delo komisije:
Komisija se ukvarja s problemi, s katerimi se srečujejo krajani v ČS Polje – promet, hrup, urbanizem, košnja trave, varnost v prometu, pločniki, kolesarske steze, varstvo okolja – divja odlagališča smeti, ekološki otoki, zbiralnica odpadkov, postavitev tabel o prepovedi odlaganja odpadkov, zemljevid divjih odlagališč in njihova sanacija v povezavi s JP Snaga, kanalizacija, vodovod, obnova cest itd.

PODGRAD

Arhiv KD Podgrad

Arhiv KD Podgrad

Podgrad je vas pod gradom Osterberg oziroma slovensko Ostri vrh. Domačini so zaselku pod grajskim hribom oziroma Kašeljskim hribom po domače rekli »pud gradam«.

Prvi naseljenec gradu naj bi bil Arnulf Svibenjski, ki naj bi grad postavil leta 928. Danes so tu še kamniti ostanki gradu. Grad naj bi predstavljal mejo med ljubljanskim gospostvom, Dolenjsko in Posavskim gričevjem.

Tako stari grad, kot novejši grad, sta imela strateški pomen, zlasti nadzor nad dolino potoka Besnica, reko Savo in Ljubljanskim poljem. Po hribovju je bila vzpostavljena tudi trgovska pot, po kateri so hodili iz Dolenjskega hribovja tovorniki.

(več …)

GRADOVLJE

Na desnem bregu Save, med cesto in železnico, na ravninskem delu leži obcestni zaselek Gradovlje. Zaselek je prvič omenjen že leta 1342, z nemškim imenom An den Radaewel.

(več …)

GOSTINCA

Zadnji zaselek v Četrtni skupnosti Polje, ki leži na najbolj vzhodnem delu občine, je Gostinca. Zaselek je prvič omenjen leta 1444, kot Gostinicz, v povezavi s Podgradom oziroma kot ribiška huba oziroma kmetija, ki je morala za zemljiškega gospoda loviti ribe.

(več …)